2024.gada 1. jūlijā, Klimata un enerģētikas ministrijā (KEM) darbu uzsāk vides politikas eksperti no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM). Vienas ministrijas pārraudzībā tiek īstenoti trīs politisko virzienu attīstība – klimats, enerģētika un vides aizsardzība. Šis ir efektīvs risinājums, kas ļauj mazināt administratīvo slogu un nepieciešamo laiku efektīva rezultātu sasniegšanai. 

[Informācija tiks papildināta]