Valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi

Datums, Nr.

Līgumpuses

Saturs

Nr.PL/2023/14/KEM, 31.10.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija, SIA "Vides Investīciju fonds"

Nr.PL/2023/9/KEM, 27.06.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"
Nr.PL/2023/6KEM, 19.06.2023. Klimata un enerģētikas ministrija, Fizikālās enerģētikas institūts

Nr.PL/2023/8KEM, 19.06.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU)

Nr. PL/2023/1, 
26.01.2023.

Klimata un enerģētikas ministrija, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”