Nafta Latvijā tika atrasta jau pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, bet rūpnieciska tās ieguve nav notikusi, jo padomju laikā tās krājumi tika atzīti par pārlieku nelieliem salīdzinot, piemēram, ar Sibīrijas atradnēm. Kopš tā laika naftas ieguves tehnoloģijas ir strauji progresējušas un tagad ir iespējama arī salīdzinoši nelielu iegulu izstrāde un šīs uzņēmējdarbības nozares attīstība arī Latvijā. Kopš 1996. gada ogļūdeņražu meklēšanai vai izpētei un ieguvei ir izsniegtas 11 licences, no kurām aktīvas ir 5.

No 2020.gada 1. janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs:

  • izsniedz licences ogļūdeņražu meklēšanai, ogļūdeņražu ieguvei un izpētei, un uzrauga to nosacījumu izpildi;
  • veic ogļūdeņražu meklēšanas un ogļūdeņražu izpētes un ieguves darbu pārraudzību.