Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra direktīvas par alternatīvo degvielu infrastruktūru 7.panta 3.punktu un Komisijas 2018.gada 17.maija Īstenošanas regulu (ES) 2018/732 par kopīgu metodoloģiju alternatīvu degvielu vienības cenu salīdzināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/94/ES degvielas uzpildes stacijās vai alternatīvās degvielas uzpildes vai uzlādes stacijās ir jābūt izvietotai informācijai par transporta enerģijas salīdzināmām cenām, kas ir izteiktas naudas vienībā uz konkrētu transportlīdzekļu veikto attālumu (100km).

Projekta FPC4Consumers ieteikumi Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 22.oktobra direktīvas Nr.2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūras ieviešanu 7.panta 3.punkta ieviešanai Eiropas Savienības dalībvalstīs: