Informatīvie ziņojumi par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes saistību izpildi

Informatīvie ziņojumi par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

Informatīvie ziņojumi par Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu (KPFI)

Vispārīgie nacionālie ziņojumi


Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas ziņojumi

  • Pieejami Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) mājas lapā šeit!
  • Pieejami Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Sekretariāta mājas lapā šeit!

Siltumnīcefekta gāzu prognožu ziņojumi

Ziņojumi par pielāgošanos

  • Latvijas iesniegtie ziņojumi par pielāgošanos klimata pārmaiņām ir pieejami Eiropas Vides aģentūras (EVA) mājas lapā šeit!

VARAM pasūtīto pētījumu ziņojumi