Klimata un enerģētikas ministrijas galvenie pasākumi 2023. gadam:

  1. Nodrošināt Latvijas virzību uz klimatneitralitāti 2050. gadā;
  2. Veicināt Latvijas klimatnoturību;
  3. Nodrošināt Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta darbību Latvijā;
  4. Nodrošināt Modernizācijas fonda ieviešanu Latvijā;
  5. Pilnveidot nacionālo regulējumu atjaunīgās enerģētikas jomā, veicinot atjaunīgās enerģijas pašpatēriņa attīstību un mazinot barjeras bezemisiju tehnoloģiju attīstībai;
  6. Veicināt iekšzemes atjaunīgo energoresursu izmantošanu, sekmējot industriālā mēroga vēja parku attīstību;
  7. Īstenot aktivitātes, tai skaitā nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un Nacionālajā enerģētikas un klimata plānā, 2030.gada Latvijai juridiski saistošo klimata un atjaunīgās enerģijas mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
  8. Veikt nepieciešamos pasākumus energoapgādes drošuma nodrošināšanai, vienlaikus rūpējoties par adekvātām energoresursu un energoapgādes pakalpojumu cenām galalietotājiem.

Detalizēti par 2023. gada budžetu: šeit