INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJĀS APKURES SEZONAS LAIKĀ PIEEJAMO ATBALSTU

Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā tika noteikti vairāki atbalsta pasākumi energoresursu cenu pieauguma mazināšanai gan mājsaimniecībām, gan uzņēmējiem un citiem patērētājiem. 

111

No šā gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim mājsaimniecībām un juridiskām personām bija pieejami četri atbalsta pasākumi elektroenerģijas, siltumenerģijas un dabasgāzes izmaksu mazināšanai.

Elektroenerģijas izmaksu mazināšanai visiem elektroenerģijas galalietotājiem valsts pilnībā sedza elektroenerģijas sadales tīkla pakalpojuma izmaksas un obligātās iepirkumu komponentes (OIK) izmaksas, ieskaitot arī attiecīgo pievienotās vērtības nodokļa daļu. Līdz ar to lietotājiem pašiem bija jānorēķinās tikai par elektroenerģijas cenu un tai pievienoto PVN. Atbalstu visiem lietotājiem automātiski piemēroja elektroenerģijas piegādātājs.

Siltumenerģijas izmaksu mazināšanai valsts sniedza atbalstu mājsaimniecībām tajās pašvaldībās, kur bija vērojams ekstremāls cenu pieaugums, t.i. kurās siltumenerģijas tarifs centralizētajā siltumapgādē bija virs 68 EUR/MWh.

Lai saņemtu šo atbalstu, centrālās siltumapgādes komersantam bija jāiesniedz APRĒĶINS Ekonomikas ministrijā, kurā bija jānorāda starpība starp faktisko tarifu un noteikto siltumenerģijas tarifa atzīmi 68 EUR/MWh. Tiem siltumenerģijas komersantiem, kuriem siltumenerģijas tarifu neapstiprināja ne Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators), ne vietējās pašvaldības Dome, papildus bija jāiesniedz pozitīvs revidenta atzinums.

Kā zināms, Regulators apstiprina siltumenerģijas tarifu siltumenerģijas ražotājiem, ja tā saražotā siltumenerģijas jauda ir lielāka par 5 000 MWh/gadā. Ja saražotā siltumenerģijas jauda ir zem 5 000 MWh/gadā, tad tarifu var apstiprināt arī vietējās pašvaldības Dome. Vienlaikus pastāv arī tādi centrālās siltumapgādes komersanti, kuru saražotais siltumenerģijas apjoms ir mazs un tam tarifus neapstiprina ne Regulators, ne vietējās pašvaldības Dome.

Regulators  apstiprina  aptuveni 240 komersantu  (skaits ir mainīgs) siltumenerģijas tarifus, tas veido apmēram 93% no kopējā siltumapgādes tirgus apjoma Latvijā. Ar Regulatora apstiprinātajiem tarifiem var iepazīties šeit: https://www.sprk.gov.lv/content/siltumenergija-0

Dabasgāzes izmaksu mazināšanai tām mājsaimniecībām, kas apkurē izmanto dabasgāzi ar patēriņu virs 221 kWh/mēnesī jeb 21 m3/mēnesī, valsts sedza tarifa pieaugumu, proti, starpību starp SPRK aktuālo un 2021.gada 2. pusgada tarifu.

Šis atbalsts bija pieejams arī daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekam vai apsaimniekotājam, kas dabasgāzi nodod tālāk izmantošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām, vai arī dabasgāzi izmantoja siltuma ražošanai, un siltums tiek nodots šīm mājsaimniecībām. Norādāms, ka daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašniekiem un apsaimniekotājiem bija pienākums maksas samazinājumu piemērot norēķinos ar daudzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām, piesakoties pie dabasgāzes tirgotāja maksas samazinājuma saņemšanai ne vēlāk kā līdz attiecīgā mēneša pēdējam datumam, no kura sākot piemērojams maksas samazinājums, iesniedzot apliecinājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas mājsaimniecībām un viņu patēriņu.

Valsts atbalsts paredzēja, ka maksas samazinājuma apmērs par vienu kWh bija atkarīgs no dabasgāzes patēriņa, proti:

  • ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī bija no 221 kWh - 5269 kWh jeb 21 m3 - 500 m3, valsts sedza 0,03045 EUR par vienu kWh bez PVN;
  • ja dabasgāzes patēriņš gazificētajā objektā mēnesī bija virs 5269 kWh jeb 500 m3, valsts sedza 0,02279 EUR par vienu kWh bez PVN.

Dabasgāzes sadales sistēmas operators AS “Gaso” papildus varēja veikt gazificēto objektu fizisku apsekošanu, pārbaudot skaitītāja rādījumus. Ja tika konstatēts, ka rādījumi ir sniegti nepatiesi, valsts atbalsts netika piemērots. 

Detalizēti atbalsta pasākumu nosacījumi ietverti š.g. 29. janvārī apstiprinātajos grozījumos Ministru kabineta 2014. gada 21. janvāra noteikumos Nr. 50 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi", un grozījumos Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 "Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi", un grozījumos Ministru kabineta 2008. gada 21. oktobra noteikumos Nr. 876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi".

Vienlaikus atgādinām, ka valdība jau 2021. gada rudenī un beigās apstiprināja vairākus atbalsta pasākumus elektroenerģijas cenu pieauguma mazināšanai – palielināja atbalstu aizsargātajiem lietotājiem un energointensīvajiem uzņēmumiem, kā arī rada risinājumu OIK straujākai samazināšanai no 2022. gada.

Tāpat energoresursu cenu straujā pieauguma mazināšanai valdība lēmusi paplašināt arī sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem, senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti – no š.g. 1. janvāra līdz 30. aprīlim ģimenes ar bērniem saņems 50 EUR mēneša pabalstu par katru bērnu, tai skaitā studējošie līdz 24 gadu vecumam; savukārt seniori un cilvēki ar invaliditāti saņems 20 EUR mēneša pabalstu. Tāpat valsts piešķīrusi mērķdotāciju pašvaldībām 50% apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstu izmaksai līdz šā gada beigām. Papildu informācija par šiem atbaksta pasākumiem pieejama Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.