PĒTĪJUMS: AER elektroenerģijas ražošanas infrastruktūras projektu (saules paneļu, vēja turbīnu) ieviešanas procedūru optimizācija, Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Pētījums ir par AER elektroenerģijas ražošanas infrastruktūras projektu saules paneļu un vēja turbīnu ieviešanas administratīvo procedūru identificēšanu un norises gaitas aprakstu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Papildus Baltijas valstīm, pēc tāda paša principa analizētas administratīvās procedūras šo pašu tehnoloģiju ieviešanai arī Ziemeļvalstīs - Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Pētījuma ietvaros veikts identificēto administratīvo procedūru salīdzinājums. Atsevišķi vērtējot mikroģeneratoru; liela un vidēja izmēra saules parku; liela un vidēja izmēra vēja parku un atkrastes vēja parku uzstādīšanas procesa gaitu, vērtējot tādus kritērijus kā saskaņošanas ilgums, sarežģītība, informācijas pieejamība, pašvaldības un sabiedrības ietekme uz projektu realizēšanu.

Balstoties uz izpētes un salīdzinošajā daļā iegūto informāciju, kā arī ņemot vērā Zaļajā kursā, ES direktīvā 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu un Baltijas valstu NEKP noteiktajos uzdevumos un sasniedzamajos mērķos, tika izstrādātas rekomendācijas esošo administratīvo procedūru uzlabošanai.

Rezultātus var izmantot valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki, saules un vēja parku projektu attīstītāji elektroenerģijas ražošanai no AER, lai iegūtu vispārēju izpratni par procesa gaitu un normatīvo regulējumu. Pētījums var tikt izmantots kā pamats padziļināta pētījuma veikšanai, lai sadarbībā ar pašvaldībām optimizētu administratīvās procedūras.

1223

Pētījums tapis ESSBJR politikas jomas “Enerģētika” aktivitāšu īstenošanas ietvaros (https://www.em.gov.lv/lv/projekts/essbjr-energetika) . 

Latvijas Ekonomikas ministrija ir politikas jomas “Enerģētika” koordinators. Politikas joma “Enerģētika” koncentrējas uz konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu Baltijas jūras reģionā.

123