Nākamā plānotā Klimata, vides un enerģētikas konsultatīvās padomes sēde:

2024.gada 6.jūnijs, 10:00 - 12:00, Klimata un enerģētikas ministrija, (Latgales iela 165, Rīga), 2.stāva konferenču zāle. 

Iepriekšēja reģistrācija obligāta, rakstot pieteikumu uz e-pastu: konsultativapadome@kem.gov.lv 

 

Klimata, vides un enerģētikas konsultatīvās padomes sēdes:

Datums Darba kārtība
06.06.2024. 

1. KEM aktualitātes

2. NEKP progresa ziņojums;

3. AER "zaļā koridora" progresa ziņojums;

4. Dažādi.

09.05.2024.

1. Par atjaunīgās elektroenerģijas ražošanas jaudu attīstības paātrināšanu, ziņo Klimata un enerģētikas ministrija

2. Par saules paneļu izvietošanu lauksaimniecības zemēs, par izaicinājumiem, ziņo biedrība "Zemnieku saeima" (pieaicinātie pārstāvji)

- Konsultatīvās padomes sēdes dalībnieku diskusija

3. Dažādi

04.04.2024. 

1. Klimata un enerģētikas ministrija – par jomas aktualitātēm;

2. Padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas;

3. Dažādi.

29.02.2024. 1.    Enerģētikas stratēģija (2030., 2050)  - statuss, nākamie soļi;
2.    Klimata un enerģētikas ministrijas aktualitātes;
3.    Dažādi. 
 

 

Klimata, vides un enerģētikas konsultatīvās padomes:

Nākamā Klimata un enerģētikas zinātnes un izglītības padomes plānotā sēde:

2024.gada 7.martā, plkst.: 13:00 Klimata un enerģētikas ministrijā (Maskavas iela 165, Rīga)

 

Klimata un enerģētikas zinātnes un izglītības padomes: