Bilde

Šo pirmdien, 25. septembrī noslēdzās Starptautiskās enerģētikas aģentūras (IEA) vizīte Rīgā. Nedēļas laikā notika vairāk nekā 25 sanāksmes. IEA komanda padziļināti izvērtēja Latvijas valsts enerģētikas politiku, tiekoties ar vairāk nekā 40 dažādām institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Noslēdzošajā vizītes dienā IEA sniedza ieteikumus Latvijas enerģētikas politikas stiprināšanai, pamatojoties uz IEA kopīgajiem mērķiem ilgtspējīgas ekonomikas attīstības sasniegšanā. Kopīgie mērķi ir vienota mēraukla, lai novērtētu Latvijas gatavību iestāties IEA.

Šodienas vizītes laikā IEA mutiski iepazīstināja ar galvenajiem secinājumiem un priekšlikumiem enerģētikas un klimata politikas pilnveidei, kas ietver arī uzlabojumus regulējošās vides attīstībā. Pēc pilnā ziņojuma saņemšanas Klimata un enerģētikas ministrija (KEM) iepazīsies ar IEA secinājumiem un priekšlikumiem detalizētāk. Pozitīvu sarunu rezultātā Latvija kļūtu par IEA 32. dalībvalsti.

KEM ministrs Kaspars Melnis: “Esam pateicīgi IEA par vizīti un konstruktīvajām sarunām visas nedēļas garumā. Esam gatavi aktīvi iesaistīties, lai izpildītu IEA kritērijus un sniegtās rekomendācijas. Jau pirms gaidāmās IEA vizītes Rīgā, apzinājāmies dažādu grozījumu nepieciešamību vairākos normatīvajos aktos, pie kā šovasar sadarbībā ar Ekonomikas ministriju esam sākuši strādāt, ko identificējuši arī IEA eksperti. Darbs turpinās, lai sekmīgi īstenotu attiecīgos grozījumus enerģētikas un klimata politikā.”

Dalība IEA nodrošinās Latvijai virkni ieguvumu – no kuriem būtiskākie – nacionālās enerģētikas drošības stiprināšana un nacionālo interešu aizstāvība, sadarbojoties, ne tikai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm, gan arī tādiem globāliem spēlētājiem kā ASV, Japānu un Ķīnu. Tāpat Latvijas iesaiste IEA darbā dos iespēju stiprināt mūsu analītisko darbu par enerģētikas sektoru, izmantojot IEA biedriem pieejamos datus, prognozes, analīzes un rekomendācijas.

Lēmumu par pievienošanos IEA Latvija atbalstīja 2022. gada rudenī. Šī bija jau otrā IEA vizīte Rīgā, kur IEA eksperti veica padziļinātu enerģētikas politikas izvērtēšanu un sagatavotību ārkārtas reaģēšanas pasākumiem, sevišķi, saistībā ar naftas un naftas produktu rezervēm, patēriņa ierobežošanas iespējām.

Vizītes laikā IEA pārstāvji tikās ar dažādām Latvijas institūcijām – KEM, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, kā arī Publisko aktīvu pārvaldītāju – Possessor, Centrālo statistikas pārvaldi, Būvniecības valsts kontroles biroju, Konkurences padomi, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju. IEA tikās arī ar komersantiem, nevalstisko sektoru pārstāvjiem un pētniekiem.

IEA ir autonoma starpvaldību organizācija, kas izveidota 1974. gadā Parīzē. To veido 31 dalībvalsts, tai skaitā gandrīz visas OECD valstis. IEA darbu vada izpilddirektors Dr. Fatihs Birols. Atbildīgā ministrija Latvijā pievienošanās procesa nodrošināšanai ir KEM, un līdz 2024.gada 1. jūlijam KEM iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iestāšanās procesu IEA.

Plašāk par IEA var iepazīties šeit. 📸 Foto galeriju var aplūkot šeit!

Baiba Jakobsone

Departamenta direktora vietniece
baiba.jakobsone [at] kem.gov.lv