Melnis

Š.g. 2. februārī klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis devās reģionālajā vizītē uz Jelgavas pilsētu. Reģionālās vizītes ietvaros ministrs dienas pirmajā pusē apmeklēja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti (LBTU). Savukārt dienas otrajā pusē ministrs aizvadīja tikšanos – sanāksmi, ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, domes pārstāvjiem, kā arī pašvaldības kapitālsabiedrību vadības pārstāvjiem un uzņēmējiem.

Apmeklējot LBTU, rektore Irina Pilvere informēja ministru K.Melni par LBTU lomu klimata un enerģētikas politikas īstenošanu un pētniecības jautājumiem. LBTU pārstāvji – zinātņu prorektore I.Arhipova, Meža un vides zinātņu fakultātes (MVZF) dekāns I.Sisenis, MVZF prof. A.Lagzdiņš, asoc. Prof. B.Jansone un asoc. Prof. U.Skadiņš iepazīstināja ar universitātes laboratorijas telpām, kā arī ar mācību procesa aspektiem. LBTU MVZF Būvniecības un kokapstrādes institūta direktore V.Puķīte sniedza ieskatu Starpnozaru laboratorijā, kā arī tika aizvadīta diskusija par oglekļa noglabāšanu produktos un par koksnes pētījumiem.

Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis: “Zinātnē balstīti lēmumi veido stabilu pamatu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanai.  Esmu gandarīts, ka LBTU veic tik apjomīgu darbu, lai veicinātu vairāku nozaru attīstību ar inovatīviem risinājumiem un pētījumiem, vienlaikus ejot klimatam un videi draudzīgu ceļu ar skatu uz klimatneitralitātes mērķiem, kas mums visiem kopā jāsasniedz 2050. gadā! Esmu pārliecināts, ka zaļāka un klimatam draudzīgāka nākotne balstās zinātnē, un tā ir mūsu valsts jauniešu rokās  - jaunās idejās, vīzijās un arīdzan reālos darbos.”

Aizvadītajā sanāksmē ar Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu, domes pārstāvjiem, pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvjiem un uzņēmējiem, dalībnieki aizvadīja plašu diskusiju par Nacionālo enerģētikas un klimata plāna projektu un pašvaldības iesaisti mērķu sasniegšanā. Vienlaikus sarunas laikā tika pārrunāta aktuālā situācijā ar industriālā parka attīstību pašvaldībā, kā arī par vēja un saules parkiem, normatīvo regulējumu šo projektu īstenošanai – kas ir svarīgi pilsētas attīstībai.

Ministrs K.Melnis uzklausīja uzņēmēju viedokli, kā arī priekšlikumus enerģētikas nozares attīstības veicināšanai. Tāpat noritēja diskusija par birokrātisko šķēršļu mazināšanu vēja un saules parku attīstības veicināšanai pašvaldībās. Ministrs uzsvēra, ka enerģētiskā neatkarība un drošība ir izšķiroša – tādēļ būtiski jau savlaicīgi veicināt atjaunīgās enerģijas ražošanas iespēju attīstību, mazinot birokrātisko slogu.

“Katrai pašvaldībai būtiski risināt jautājumus, lai pašvaldība arvien augtu un attīstītos – un tas ir apsveicami, ka arī Jelgavas pilsēta tālredzīgi iekļauj attīstības plānā klimatam draudzīgus atjaunīgās enerģijas ražošanas projektus. Nenoliedzami, raugoties nākotnē, jau pašos pamatos jāveido arvien zaļāki projekti – kā viens no būtiskākajiem – atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu palielināšanai nepieciešamie saules un/vai vēja enerģijas parki. Tie ir ambiciozi, bet vienlaikus reāli sasniedzami plāni, par kuriem katra aizvadītā diskusija ir solis pretī mūsdienīgai, zaļai un pašpietiekamai elektroenerģijas nodrošināšanai kā reģionāli, tā arī valstiskā līmenī,” uzsvēra ministrs K.Melnis.

Reģionālo vizīšu cikla ietvaros ministra pirmā reģionālā vizīte tika aizvadīta 2023. gada 6. oktobrī, Latgales reģionā, apmeklējot Ludzas pašvaldību, kā arī Rēzeknes novadu. Otrā reģionālā vizīte aizvadīta 2023. gada 15. decembrī, apmeklējot Dienvidkurzemes novadu, Grobiņas pilsētu un Liepājas pilsētas pašvaldību. Savukārt trešajā reģionālajā vizītē ministrs devās uz Valmieras novadu.