1.posms (20.12.2011.) – Pabeigtības novērtējums

Eiropas Komisija ir pabeigusi Latvijas iesniegtā iekārtu saraksta emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam izvērtēšanas pirmo posmu – Completeness Assessment Report.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvērtējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir veikusi operatoru datu ziņošanas veidlapās iesniegtās informācijas izvērtēšanu un veikusi datu labojumus. Saskaņā ar veiktajiem labojumiem vairākiem operatoriem ir pārrēķināts sākotnējais emisijas kvotu apjoms.

Kopējās izmaiņas, salīdzinot ar iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam *

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LV000000000000051

-23

-29

-35

-41

-47

-53

-59

-65

LV000000000000108

-833

-760

-685

-610

-536

-461

-387

-313

LV-new-115

-659

-600

-542

-482

-424

-365

-307

-247

KOPĀ:

-1515

-1389

-1262

-1133

-1007

-879

-753

-625

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Komisijas izvērtējumā norādīto 2011.gada 23.decembrī iesniedza Eiropas Komisijā atbildes ziņojumu ar izvērtējumā prasītās informācijas skaidrojumiem, kā arī ar detālu informāciju par veiktajiem labojumiem.


2.posms (01.06.2012.) – Atbilstības novērtējums

Eiropas Komisija ir pabeigusi Latvijas iesniegtā iekārtu saraksta emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam izvērtēšanas otro posmu – Completeness Assessment Report.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvērtējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir veikusi operatoru datu ziņošanas veidlapās iesniegtās informācijas izvērtēšanu un veikusi datu labojumus. Saskaņā ar veiktajiem labojumiem vairākiem operatoriem ir pārrēķināts sākotnējais emisijas kvotu apjoms.

Kopējās izmaiņas, salīdzinot ar iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam**

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LV000000000000006

18

17

16

13

12

10

8

7

LV000000000000008

-2 477

-2 257

-2 035

-1 814

-1 593

-1 371

-1 150

-929

LV000000000000060

-735

-735

-735

-735

-735

-735

-735

-735

LV000000000000069

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

-56

LV000000000000096

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

5 134

LV000000000000102

-333

-285

-9

-8

-7

-7

-5

-4

KOPĀ:

1 551

1 818

2 315

2 534

2 755

2 975

3 196

3 417

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Komisijas izvērtējumā norādīto 2012.gada 31.maijā iesniedza Eiropas Komisijā atbildes ziņojumu ar izvērtējumā prasītās informācijas skaidrojumiem, kā arī ar detālu informāciju par veiktajiem labojumiem.

3.posms (25.07.2012.) – Atbilstības novērtējums (papildu skaidrojumu prasījums)

Eiropas Komisija ir veikusi Latvijas iesniegtā ziņojuma par Eiropas Komisijas izvērtēšanas otrā posma rezultātiem – Compliance Assessment Report (clarifications).

Saskaņā ar Eiropas Komisijas izvērtējumu un papildu skaidrojumu prasījumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir atkārtoti veikusi operatoru datu ziņošanas veidlapās un metodoloģijas ziņošanas veidlapās iesniegtās informācijas izvērtēšanu un veikusi datu labojumus. Saskaņā ar veiktajiem labojumiem vairākiem operatoriem ir pārrēķināts sākotnējais emisijas kvotu apjoms.

Kopējās izmaiņas, salīdzinot iekārtu sarakstu emisijas kvotu sadalei 2013.-2020.gadam*** un 1.jūnijā veiktajiem labojumiem

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

LV000000000000065

-16 273

-16 375

-16 475

-16 577

-16 677

-16 778

-16 879

-16 980

LV000000000000069

-1 387

-1 387

-1 387

-1 387

-1 387

-1 387

-1 387

-1 387

KOPĀ:

-17 660

-17 762

-17 862

-17 964

-18 064

-18 165

-18 266

-18 367

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Eiropas Komisijas  papildu skaidrojumu un labojumu prasījumā norādīto 2012.gada 8.augustā iesniedza Eiropas Komisijā atbildes ziņojumu ar informācijas skaidrojumiem, kā arī ar detālu informāciju par veiktajiem labojumiem.


*      apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumu Nr.499 
**    apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumu Nr.499 un grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680
***  apstiprināts ar Ministru kabineta 2011.gada 29.septembra rīkojumu Nr.499 un grozīts ar Ministru kabineta 2011.gada 21.decembra rīkojumu Nr.680